elkezdődik Tiszaszentimre csapadékcsatornázásának i. üteme

 

Kedvezményezett neve: TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A projekt címe: Tiszaszentimre csapadékcsatornázása I. ütem

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00007

A szerződött támogatás összege: 256 609 470 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

 

A településen szinte egész évben problémaként jelentkezik a belvíz állandó jelenléte a nyári szárazság kivételével. A belvizes elöntések rendszeresen minden évben visszatérő jelenségek, melyek nagy károkat okoznak az ingatlanok tulajdonosainak és az önkormányzatnak egyaránt. Az elöntések idején az önkormányzat csupán kézi erővel, egyszerű szerszámokkal, szivattyúkkal tud ez ellen védekezni a lakosság bevonásával.

Sajnálatos módon olyan méreteket ölt a probléma, hogy korábban írásos lakossági panasz érkezett Tiszaszentimre Község Önkormányzatához a Tiszaszentimre, Bajcsy-Zs. út, Kertalja út, Attila út bel- és csapadékvíz elvezetésének megoldatlansága miatt, valamint számos szóbeli lakossági bejelentés is történt. A csapadékosabb időszakokban főként az említett utcákban élőknél jelentkezik a probléma.

Jelenleg is több csatorna van, melyek a Bajcsy-Zsilinszky úti tóba vezetik a vizeket, azonban olyan árkok is épültek, melyek részben a kapubejárók alatti átvezetések hiánya, részben eredetileg is levezetés nélküli szikkasztóárokként épülve csak szikkasztó funkcióval rendelkeznek. A problémák kezelésére a csapadékvíz elvezető árkok folyamatos karbantartását végzi az önkormányzat, illetve különböző ideiglenes megoldásokat alkalmaznak, mint pl. az önkormányzat tulajdonában lévő nagy teljesítményű szivattyúk bevonása, szippantótartályos járművel a vízfelesleg elszállítása.

A projekt keretein belül létrehozni kívánt belvízcsatornákban a projektgazda a Kertalja-Bajcsy Zsilinszky- Kossuth utcák által határolt térség csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldását látja.

Kiépítésre kerül az a csatornahálózat, ami a vízgyűjtő területről lefolyó vizeket a tározó környezetében összegyűjti és rendezetten bevezeti a tározóba. Megtervezésre kerül a tározó rendezését és a tározó vízszintszabályozását biztosító átemelő a nyomóvezetékével és a befogadó települési zárt csatornába történő bevezetésével. A tervezett csatornahálózat az öblözet kiépítésének első ütemeként az öblözet torkolati főgyűjtőcsatornáit tartalmazza.

A kiépítésre váró csatornahálózat a Bajcsy-Zsilinszky úton meglévő tározóba gyűjti össze a csapadékvizeket, mely tározó záportározóként fog funkcionálni a tervek szerint. A tározó a mederbiztosítás elvégzésén kívül más beavatkozást nem igényel. A tározó vízszintjei a tervezett átemelő megépítésével szabályozhatóvá válnak, és a tározóban tartott vízszintekkel egy megfelelő záportározó kapacitás biztosítása valósul meg, ami lehetővé teszi, hogy a tározó vízelvezetését biztosító szivattyúkapacitást nem a csúcsvízhozamra, hanem egy sokkal kisebb vízhozamra lehet kiépíteni, ezzel beruházási és üzemeltetési költséget megtakarítva.

A tervezett beruházás általános célja a víz okozta károk megelőzése és a víz nyújtotta előnyök kiaknázása. A települési, belterületi vízrendezésnél az ember szempontjából egészségesebb környezet kialakítása, az élet- és a lakhatási körülmények javítása a fő cél.

A fejlesztés eredményeként a tervek alapján Tiszaszentimre településen 993 fm belvízcsatorna épül meg.

 


 

 Ajánlattételi felhívás

 

 


 

 

"Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00007 azonosító számú projekt keretében Tiszaszentimre csapadékcsatornázása I. ütem kivitelezési feladatainak ellátására" tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásának jegyzőkönyve.

Bontási jegyzőkönyv és jelenléti ív

 


 

 

Zöldség-gyümölcs előkészítő üzem kialakítása Tiszaszentimrén

 

Kedvezményezett neve: TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

A projekt címe: Zöldség-gyümölcs előkészítő üzem kialakítása Tiszaszentimre településen

 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00005

 

A szerződött támogatás összege: 70 205 870 FT

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.02.28.

 

A projekt célja egy olyan zöldség- gyümölcs előkészítő létrehozása raktárkapacitással, melynek következtében a helyi és térségi termelők a nagykereskedőknek, TÉSZ-eknek, a lakosságnak vagy akár közvetlenül élelmiszer láncoknak is képesek legyenek magasabb előkészítettségi fokú termékek beszállítására.

 

A fejlesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzatának saját tulajdonú, jelenleg funkció nélküli, belterületen lévő ingatlanán, az 544 helyrajzi számon kerül megvalósításra. A beruházás eredményeként a helyi termelők piacra jutását, a piaci pozíciójának erősítését, a helyi lakosság helyi termékekkel történő kiszolgálását, a település kép rendezettségét is el kívánja érni a projektgazda. Fontos feladatának tekinti továbbá a helyi szakképzett munkaerő helyben tartását, foglalkoztatási lehetőségeinek megteremtését, bővítését, melyre a projekt eredményeként létrejövő üzemben lát lehetőséget. A terület karbantartását, állagmegóvását és tisztán tartását a későbbiekben közfoglalkoztatottak révén kívánják megoldani.

 

A beruházás keretein belül megvalósuló fejlesztések:

 

-       A személyzet részére szociális blokk teljes kialakítása, üzemi területtel

 

-       A beruházás során megvalósul az épület teljes felújítása (padlóburkolatok, falburkolatok, tetőszerkezet, héjalás teljes cseréje nyílászárók cseréje, gépészeti alapvezetékek, szerelvényekkel, elektromos hálózat teljes kiépítésével, gépészet teljes kialakításával.

 

-       Energetikai korszerűsítés utólagos fal és födémszigeteléssel, korszerű kazán felhasználása a fűtés kialakításánál.

 

-       Bővítményként csomagoló, vizesblokk és fedett terasz épül, valamint a gépjárművek részére az ingatlanon belül parkoló kerül kialakításra.

 

-       Az üzem projektarányos akadálymentesítése is megvalósul

 

A projekt szükségességét indokolja, hogy a termékek piacképességének fokozása megköveteli a korszerű áruvá készítő válogató, osztályozó és csomagoló, raktározó üzemek létrehozását. Ezek hiányában a termékek csak olcsó tömegárúként jelenhetnek meg a piacon. A projekt megvalósulása esetében a termelők gondosan csomagolt, válogatott, egyöntetű minőségű, friss termékekkel és minél inkább konyhakészebb, jelentős többlet információt és szolgáltatást hordozó termékekkel tudnak megjelenni, ezáltal versenyképesebbé válnak. A tovább feldolgozásra szánt termékeknél kiemelkedő jelentőségű a megbízhatóság és a megrendelő által támasztott követelmények teljes körű kielégítése. A szállítási költségek csökkenésével javul a jövedelemtermelő képesség.

A fejlesztés hozzájárul Tiszaszentimre község fejlesztéséhez, hiszen egy jelenleg funkció nélküli épület kerül hasznosításra közösségi céllal; hozzájárul továbbá a térség foglalkoztatási viszonyainak javításához azzal, hogy a jövedelmezőbb vállalkozások új munkahelyeket hoznak létre.

 


 

 

Tiszaszentimre Község Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSAKÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00383 azonosítószámú konstrukció                                                                    

 

A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül. Jelen felhívás a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja. A műszaki és minőségi standardok elterjesztésének igénye, az optimális beruházási, illetve a működtetési forrásfelhasználás követelménye vetette fel az önkormányzati ASP központ kiépítésének, majd annak 2018-ra történő országos kiterjesztésének igényét és szükségességét. Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is, akik a feladataikat széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthattak volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.

 

A projekt megvalósítása Tiszaszentimre és Tiszaörs településeken 2016.10.03. kezdődött. A pályázat megvalósítása során az ASP rendszer működtetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (Monitor, Munkaállomás MS Windows környezetben, laptop MS Windows környezetben, kártyaolvasó, multifunkciós nyomatkészítő (nyomtató)), működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migrációja, elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása, tesztelés – élesítési feladatok elvégzése, valamint önkormányzati dolgozók oktatása valósul meg. A projekt befejezése 2018.06.30. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Kedvezményezet neve: Tiszaszentimre Község Önkormányzata

 

A projekt összköltsége: 6 994 544 Ft

 

Támogatás intenzitása: 100%

 

A támogatás összege: 6 994 544 Ft

 

 

CopyRight © 2010. Tiszaszentimre
Utolsó frissítés: 2018-05-30
‹‹ HONLAPTÉRKÉP ››  ‹‹ Nyitólap ››  ‹‹ Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ››   ‹‹Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ›› 
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free.