0001

elkezdődik Tiszaszentimre csapadékcsatornázásának i. üteme

 

Kedvezményezett neve: TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A projekt címe: Tiszaszentimre csapadékcsatornázása I. ütem

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00007

A szerződött támogatás összege: 256 609 470 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

A településen szinte egész évben problémaként jelentkezik a belvíz állandó jelenléte a nyári szárazság kivételével. A belvizes elöntések rendszeresen minden évben visszatérő jelenségek, melyek nagy károkat okoznak az ingatlanok tulajdonosainak és az önkormányzatnak egyaránt. Az elöntések idején az önkormányzat csupán kézi erővel, egyszerű szerszámokkal, szivattyúkkal tud ez ellen védekezni a lakosság bevonásával.

Sajnálatos módon olyan méreteket ölt a probléma, hogy korábban írásos lakossági panasz érkezett Tiszaszentimre Község Önkormányzatához a Tiszaszentimre, Bajcsy-Zs. út, Kertalja út, Attila út bel- és csapadékvíz elvezetésének megoldatlansága miatt, valamint számos szóbeli lakossági bejelentés is történt. A csapadékosabb időszakokban főként az említett utcákban élőknél jelentkezik a probléma.

Jelenleg is több csatorna van, melyek a Bajcsy-Zsilinszky úti tóba vezetik a vizeket, azonban olyan árkok is épültek, melyek részben a kapubejárók alatti átvezetések hiánya, részben eredetileg is levezetés nélküli szikkasztóárokként épülve csak szikkasztó funkcióval rendelkeznek. A problémák kezelésére a csapadékvíz elvezető árkok folyamatos karbantartását végzi az önkormányzat, illetve különböző ideiglenes megoldásokat alkalmaznak, mint pl. az önkormányzat tulajdonában lévő nagy teljesítményű szivattyúk bevonása, szippantótartályos járművel a vízfelesleg elszállítása.

A projekt keretein belül létrehozni kívánt belvízcsatornákban a projektgazda a Kertalja-Bajcsy Zsilinszky- Kossuth utcák által határolt térség csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldását látja.

Kiépítésre kerül az a csatornahálózat, ami a vízgyűjtő területről lefolyó vizeket a tározó környezetében összegyűjti és rendezetten bevezeti a tározóba. Megtervezésre kerül a tározó rendezését és a tározó vízszintszabályozását biztosító átemelő a nyomóvezetékével és a befogadó települési zárt csatornába történő bevezetésével. A tervezett csatornahálózat az öblözet kiépítésének első ütemeként az öblözet torkolati főgyűjtőcsatornáit tartalmazza.

A kiépítésre váró csatornahálózat a Bajcsy-Zsilinszky úton meglévő tározóba gyűjti össze a csapadékvizeket, mely tározó záportározóként fog funkcionálni a tervek szerint. A tározó a mederbiztosítás elvégzésén kívül más beavatkozást nem igényel. A tározó vízszintjei a tervezett átemelő megépítésével szabályozhatóvá válnak, és a tározóban tartott vízszintekkel egy megfelelő záportározó kapacitás biztosítása valósul meg, ami lehetővé teszi, hogy a tározó vízelvezetését biztosító szivattyúkapacitást nem a csúcsvízhozamra, hanem egy sokkal kisebb vízhozamra lehet kiépíteni, ezzel beruházási és üzemeltetési költséget megtakarítva.

A tervezett beruházás általános célja a víz okozta károk megelőzése és a víz nyújtotta előnyök kiaknázása. A települési, belterületi vízrendezésnél az ember szempontjából egészségesebb környezet kialakítása, az élet- és a lakhatási körülmények javítása a fő cél.

A fejlesztés eredményeként a tervek alapján Tiszaszentimre településen 993 fm belvízcsatorna épül meg.

  sajtokozlemeny Tiszaszentimre TOP-2.1.3-15-page-001

 


 

 Ajánlattételi felhívás

 

 


 

 

"Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00007 azonosító számú projekt keretében Tiszaszentimre csapadékcsatornázása I. ütem kivitelezési feladatainak ellátására" tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásának jegyzőkönyve.

Bontási jegyzőkönyv és jelenléti ív

 


 

 

Zöldség-gyümölcs előkészítő üzem kialakítása Tiszaszentimrén

 rövid összefoglaló honlapra

Kedvezményezett neve: TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

A projekt címe: Zöldség-gyümölcs előkészítő üzem kialakítása Tiszaszentimre településen

 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00005

 

A szerződött támogatás összege: 70 205 870 FT

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31.

 

A projekt célja egy olyan zöldség- gyümölcs előkészítő létrehozása raktárkapacitással, melynek következtében a helyi és térségi termelők a nagykereskedőknek, TÉSZ-eknek, a lakosságnak vagy akár közvetlenül élelmiszer láncoknak is képesek legyenek magasabb előkészítettségi fokú termékek beszállítására.

 

A fejlesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzatának saját tulajdonú, jelenleg funkció nélküli, belterületen lévő ingatlanán, az 544 helyrajzi számon kerül megvalósításra. A beruházás eredményeként a helyi termelők piacra jutását, a piaci pozíciójának erősítését, a helyi lakosság helyi termékekkel történő kiszolgálását, a település kép rendezettségét is el kívánja érni a projektgazda. Fontos feladatának tekinti továbbá a helyi szakképzett munkaerő helyben tartását, foglalkoztatási lehetőségeinek megteremtését, bővítését, melyre a projekt eredményeként létrejövő üzemben lát lehetőséget. A terület karbantartását, állagmegóvását és tisztán tartását a későbbiekben közfoglalkoztatottak révén kívánják megoldani.

 

A beruházás keretein belül megvalósuló fejlesztések:

 

-       A személyzet részére szociális blokk teljes kialakítása, üzemi területtel

 

-       A beruházás során megvalósul az épület teljes felújítása (padlóburkolatok, falburkolatok, tetőszerkezet, héjalás teljes cseréje nyílászárók cseréje, gépészeti alapvezetékek, szerelvényekkel, elektromos hálózat teljes kiépítésével, gépészet teljes kialakításával.

 

-       Energetikai korszerűsítés utólagos fal és födémszigeteléssel, korszerű kazán felhasználása a fűtés kialakításánál.

 

-       Bővítményként csomagoló, vizesblokk és fedett terasz épül, valamint a gépjárművek részére az ingatlanon belül parkoló kerül kialakításra.

 

-       Az üzem projektarányos akadálymentesítése is megvalósul

 

A projekt szükségességét indokolja, hogy a termékek piacképességének fokozása megköveteli a korszerű áruvá készítő válogató, osztályozó és csomagoló, raktározó üzemek létrehozását. Ezek hiányában a termékek csak olcsó tömegárúként jelenhetnek meg a piacon. A projekt megvalósulása esetében a termelők gondosan csomagolt, válogatott, egyöntetű minőségű, friss termékekkel és minél inkább konyhakészebb, jelentős többlet információt és szolgáltatást hordozó termékekkel tudnak megjelenni, ezáltal versenyképesebbé válnak. A tovább feldolgozásra szánt termékeknél kiemelkedő jelentőségű a megbízhatóság és a megrendelő által támasztott követelmények teljes körű kielégítése. A szállítási költségek csökkenésével javul a jövedelemtermelő képesség.

A fejlesztés hozzájárul Tiszaszentimre község fejlesztéséhez, hiszen egy jelenleg funkció nélküli épület kerül hasznosításra közösségi céllal; hozzájárul továbbá a térség foglalkoztatási viszonyainak javításához azzal, hogy a jövedelmezőbb vállalkozások új munkahelyeket hoznak létre.

 


 

 

Tiszaszentimre Község Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSAKÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00383 azonosítószámú konstrukció                                                                    

 

A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül. Jelen felhívás a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja. A műszaki és minőségi standardok elterjesztésének igénye, az optimális beruházási, illetve a működtetési forrásfelhasználás követelménye vetette fel az önkormányzati ASP központ kiépítésének, majd annak 2018-ra történő országos kiterjesztésének igényét és szükségességét. Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is, akik a feladataikat széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthattak volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.

 

A projekt megvalósítása Tiszaszentimre és Tiszaörs településeken 2016.10.03. kezdődött. A pályázat megvalósítása során az ASP rendszer működtetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (Monitor, Munkaállomás MS Windows környezetben, laptop MS Windows környezetben, kártyaolvasó, multifunkciós nyomatkészítő (nyomtató)), működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migrációja, elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása, tesztelés – élesítési feladatok elvégzése, valamint önkormányzati dolgozók oktatása valósul meg. A projekt befejezése 2018.06.30. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Kedvezményezet neve: Tiszaszentimre Község Önkormányzata

 

A projekt összköltsége: 6 994 544 Ft

 

Támogatás intenzitása: 100%

 

A támogatás összege: 6 994 544 Ft

 


 

„Tisza-tavi templomok útján II. kulturális turisztikai desztináció” című projekt

 

Projektazonosító szám: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00013

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-1.2.1-15  Társadalmi  és  környezeti  szempontbólfenntartható  turizmusfejlesztés  tárgyúfelhívásttett  közzé,  melyre  Tiszaszentimre Községi Önkormányzat mint konzorciumvezető   TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00013  azonosító számon  regisztrált, 2016. május 25. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet  a  Támogató  2017. május  4. napon  kelt  támogatási  döntés  szerint támogatásban  részesített. 

 

A Támogató döntése alapján Kedvezményezett 400.000.000 Ft 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

A projekt tartalma, összefoglalója:

 

A Tisza-tavi régió településeinek idegenforgalmának fellendítése érdekében komplex turisztikai kínálatot kell biztosítani az érdeklődők számára. A Tisza-tó számos igényt kielégít, hiszen bizonyíthatóan emelkedik a térségbe érkezők száma.

 

Mivel az ÉAOP-2.1.1/AI-12-2012-0061 azonosítószámú pályázat a 8 templom rekonstrukcióján és látogatóbarát fejlesztésén, a 4 vallási kegyhely és 1 vallási turisztikai szálláshely kialakításán túl azt is célul tűzte ki, hogy a régió turisztikai újrapozícionálásával és kulturális örökségeinek egyedi elemeinek bemutatásával növelje a térségbe látogató vendégek számát és az általuk eltöltött vendégéjszakák számát, illetve a helyi bemutatóhelyek látogatottságát, ezért a templomi és történelmi koncerteket egy kapcsolt termék részeként kell kínálni az érdeklődőknek.

 

Jelen projekt célja a térségi szintű, turisztikai termékcsomag és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztés megvalósítása, mellyel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztés jön létre.  Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében. 

 

Pályázatunk azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.

 

A fejlesztések sikeres megvalósítása eredményeképpen hosszabb időt tudnak eltölteni a turisták az adott területen, igényeik kiszolgálására olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók, amelyek munkahely-teremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez.

 

A Tisza-tavi térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése valósul meg 7 település 11 helyszínén 11 konzorciumi tag összefogásával.

 

A pályázati felhíváshoz kapcsolódva valós illeszkedés mutatható be a kulturális és a térségi örökség helyszínei között. Az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával fenntartható turisztikai attrakció és térségi hálózat, ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élményelemekkel bővített fejlesztés valósul meg.

 

A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése:

 

Tiszaszentimre: Római Katolikus templom rekonstrukciója – kulturális előadások/vallási tematikájú koncertek megtartásának látogatóbarát turisztikai hasznosításának érdekében.5322 Tiszaszentimre, Fő út 32. szám alatti 830/1 helyrajzi számú ingatlanon meglévő Szent Imre Római Katolikus templom felújítása, valamint harangtorony építés. Homlokzati tagozatok visszaállítása, ablakkeretezés, lépcső helyreállítása, tornác felújítása, meglévő torony bontása és harangtorony építése, tetőhéjazat cseréje, homlokzati nyílászárók egy részének cseréje, kerítés bontása, új kerítés építése, parkoló kialakítása. Építési engedély száma: IR-000354154/2018

 

Tiszafüred – Kócsújfalu: Kulturális és történelmi örökség bemutathatóvá tétele érdekében új emlékház kialakítása – kulturális előadások/vallási tematikájú koncertek megtartásának látogatóbarát turisztikai hasznosításának érdekében. 5350 Tiszafüred, Sallai utca, hrsz.: 5020/2 alatti ingatlanon Imaház építése, 90,15 m2 nagyságú 50 fő befogadására alkalmas épület, 10 db parkolóval. Építési engedély száma: IR-000375520/2018

 

Tiszafüred – Református templom rekonstrukciója – kulturális előadások/vallási tematikájú koncertek megtartásának látogatóbarát turisztikai hasznosításának érdekében. 5450 Tiszafüred, Fő u. 5., HRSZ: 4562, alatti ingatlanon, falszigetelés és csapadékvíz elvezetés megvalósítása valamint az ehhez kapcsolódó belső felújítások. Építési engedély száma: IR-000462780/2018.

 

Tiszafüred – Katolikus templom rekonstrukciója - kulturális előadások/vallási tematikájú koncertek megtartásának látogatóbarát turisztikai hasznosításának érdekében. 5450 Tiszafüred, Fő u. 25. HRSZ: 1 alatti ingatlanon, falszigetelés, csapadékvíz elvezetés, valamint ehhez kapcsolódó építészeti munkálatok

 

Kenderes – Bánhalma: – kulturális előadások/vallási tematikájú koncertek megtartásának látogatóbarát turisztikai hasznosításának érdekében. 5334, Kenderes-Bánhalma, Kakat u. 30. HRSZ:1962., alatti ingatlanon, Imaház építése, 90,15 m2 nagyságú 50 fő befogadására alkalmas épület, 10 db parkolóval. Építési engedély száma: IR-000450674/2018.

 

Fegyvernek: Római katolikus templom rekonstrukciója – kulturális előadások/vallási tematikájú koncertek megtartásának látogatóbarát turisztikai hasznosításának érdekében. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 176. szám alatti, HRSZ 1, alatti ingatlanon. Tetőszerkezet megerősítése, héjazat cseréje valamint az épület körül járda építés és növénytelepítés. Építési engedély száma: IR-000416129/2018.

 

Tiszaörs: Szakrális skanzen kialakítás (hagyományos kulturális (falusi) értékek/eszközök bemutatása) -kulturális előadások/vallási tematikájú koncertek megtartásának látogatóbarát turisztikai hasznosításának érdekében. 5362 Tiszaörs, belterület 369 hrsz., alatti ingatlanon, 58,93 m2 nettó alapterületű ingatlan és 16,64 m2 nagyságú tornác építésével szakrális skanzen, kiállítótér kialakítása. Építési engedély száma: IR-000467443/2018

 

Karcag: - Református templom rekonstrukciója – kulturális előadások/vallási tematikájú koncertek megtartásának látogatóbarát turisztikai hasznosításának érdekében. 5300 Karcag, Kossuth tér 2-1. szám alatti, 1. helyrajzi számú ingatlanon, falszigetelés, csapadékvíz elvezetés, valamint ehhez kapcsolódó építészeti munkálatok. Építési engedély száma: IR-000462666/2018.

 

Karcag: - Zsinagóga látogatóbarát turisztikai hasznosításának érdekében. Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése, 5300 Karcag, Kertész J. u. 7. szám alatti, HRSZ: 185., kerítés disz-kivilágítás kialakítása. Építési engedély száma: IR-000426720/2018

 

Eszközbeszerzés:

 

Tiszaszentimre: tematikus játszópark és pihenőpark kialakítása. Eszközbeszerzésként került kialakításra, új játszótéri eszközök beszerzése. Tiszaszentimre, Hősök tere 501/1.

 

Tiszaszentimre: Attrakciókhoz kapcsolódó, mobil wc és vendéglátó, kereskedelmi egység beszerzése.

 

Abádszalók: - színpad kialakítása – meglévő turisztikai rendezvény infrastrukturális fejlesztését – új látványelemmel történő kiegészítése – . Hrsz: 3011.

 

A megvalósuló fejlesztéssel érintett desztinációban szálláshelyek, turisztikai vendéglátóegységek szezonálisan és a felhívásban kért nyitvatartási rendnek megfelelően lesznek elérhetőek a beruházás megvalósulását követően.

 

A megvalósuló projekt keretében mobil vendéglátó-helyiség és illemhely kerül beszerzésre mely a kulturális előadások/vallási tematikájú koncertek helyszínén elérhető lesz.

 

A projekt kezdési és várható befejezési ideje: 2017.07.04. - 2020.05.31.

 

Információ:

 

További információ kérhető: Koczúrné Tóth Ibolya Polgármester

 

e-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

telefon: +36/59 516-029

 

 

           

Tisza-tavi templomok útján projekttábla 2

Tisza-tavi templomok útján projekttábla 

 

Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására

 Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására


 1984401292 d fekvo vajojel nelkuli-page-001


 EFOP-1.2.9-17-2017-00113 Nő-Köz-Pont létrehozása Jász-Nagykun Szolnok Megye - III. sz. választókörzetében

Nőközpont

CopyRight © 2010. Tiszaszentimre
Utolsó frissítés: 2020-01-20
‹‹ HONLAPTÉRKÉP ››  ‹‹ Nyitólap ››  ‹‹ Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ››   ‹‹Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ›› 
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free.